Πλαστικός & Επανορθωτικός Χειρουργός

Αυξητική μαστών – Αυξητική στήθους

ΜαστόςΗ επέμβαση της αυξητικής των μαστών πραγματοποιείται κυρίως με τη χρήση των ενθεμάτων σιλικόνης για τη διόρθωση της μικρομαστίας. Χρησιμοποιείται όμως και για τη διόρθωση και άλλων ανωμαλιών όπως η ανισομαστία, δηλαδή την διαφορά στο μέγεθος μεταξύ των μαστών καθώς και για την υποπλασία ή απλασία , δηλαδή την ατελή δημιουργία συνήθως του ενός εκ των δύο μαστών. Οι παραπάνω ανωμαλίες διάπλασης πολλές φορές εμφανίζονται στα πλαίσια εκδήλωσης γενετικών συνδρόμων από τα οποία το πιο γνωστό είναι το επονομαζόμενο σύνδρομο Poland.Πολύ συχνά τίθεται το ερώτημα αν τα ενθέματα σιλικόνης είναι ασφαλή όσον αφορά στην πρόκληση καρκίνου ή αν μπορεί να υποστούν ρήξη με καταστροφικές συνέπειες. Η απάντηση είναι ότι μέχρι σήμερα σε καμμία μελέτη δεν έχει αποδειχθεί ότι τα ενθέματα σιλικόνης προκαλούν καρκίνο. Αντίθετα, υπάρχουν ενδείξεις ότι συντελούν σε μείωση του ποσοστού καρκινογένεσης, πιθανόν λόγω της πίεσης που ασκούν. Τα σύγχρονα ενθέματα παρουσιάζουν πολύ μικρά ποσοστά ρήξης, που ακόμα κι αν συμβεί, δεν προκαλούν κανένα πρόβλημα λόγω του ότι πλέον είναι συμπαγή. Τέλος, τα ενθέματα σιλικόνης δεν επηρρεάζουν την παραγωγή γάλακτος, ιδιαίτερα όταν η τοποθέτηση τους πραγματοποιείται με υπομάστια τομή.

ΠΡΙΝ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Κατά την πρώτη επαφή με τον ιατρό λαμβάνεται το ιατρικό ιστορικό που σχετίζεται με την γενική κατάσταση της υγείας σας, προηγηθείσες επεμβάσεις, τη λήψη φαρμάκων καθώς και τον έλεγχο διαφόρων παραγόντων για τη διασφάλιση μιας επιτυχούς χειρουργικής αποκατάστασης.
Πραγματοποιούνται μετρήσεις για την επιλογή του μεγέθους των ενθεμάτων το οποίο θα καθορισθεί με βάση την επιθυμία σας αλλά θα περιορίζεται από το πλαίσιο των ανατομικών σας αναλογιών.
Τέλος, συζητούνται τα θέματα αναισθησίας, η διαδικασία της επέμβασης, η μετεγχειρητική παρακολούθηση και οι πιθανές επιπλοκές που καθορίζονται από τα παγκόσμια δεδομένα. Ο ιατρός θα σας ζητήσει να προβείτε σε έναν εργαστηριακό έλεγχο που περιλαμβάνει κυρίως εξετάσεις αίματος, ακτινογραφία θώρακος και καρδιογράφημα. Η λήψη ασπιρίνης και συναφών φαρμάκων διακόπτεται τουλάχιστον μία εβδομάδα προ της επέμβασης.

Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Η επέμβαση πραγματοποιείται συνήθως με τη χορήγηση γενικής αναισθησίας και η διάρκεια του χειρουργείου είναι περίπου 2-3 ώρες ανάλογα βέβαια με την ανατομική ανωμαλία. Τα ενθέματα σιλικόνης τοποθετούνται διαμέσου τομής που μπορεί να είναι είτε υπομάστια ή περιθηλαία ή μασχαλιαία ή δια του ομφαλού. Ακολουθεί η συρραφή των τομών, η επίδεση του στήθους και η τοποθέτηση ειδικού στηθόδεσμου.
Μετά το πέρας της επέμβασης θα οδηγηθείτε στον θάλαμο σας και έπειτα από 3-4 ώρες ή την επόμενη ημέρα κατά περίπτωση θα μπορέσετε να επιστρέψετε στον χώρο σας με συγκεκριμένες οδηγίες. Ο Δρ Βούρτσης χρησιμοποιεί συγκεκριμένο τύπο ενθεμάτων σιλικόνης, τα οποία φέρουν ειδική ταυτότητα και είναι εγκεκριμένα από τους οργανισμούς φαρμάκων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

Η αυξητική των μαστών είναι μια επέμβαση που δεν προκαλεί ιδιαίτερο πόνο. Ήπιες ενοχλήσεις αντιμετωπίζονται με τη χορήγηση αναλγητικών. Χορηγείται αντιμικροβιακή αγωγή και δίδονται συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τον ύπνο και τις δραστηριότητές σας. Μπορείτε να επιστρέψετε στην εργασία σας ακόμη και την επόμενη ημέρα ανάλογα βέβαια με το είδος αυτής. Τα ράμματα που χρησιμοποιούνται είναι απορροφήσιμα και δεν χρειάζεται να αφαιρεθούν Τον ειδικό στηθόδεσμο θα πρέπει να τον φοράτε τουλάχιστον για έναν μήνα, μέσα στον οποίο συνίσταται η αποφυγή της έντονης σωματικής άσκησης. Ο ιατρός θα σας παρακολουθεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε προκαθορισμένα ραντεβού και θα σας δώσει συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τις αλλαγές και την ατομική σας υγιεινή.