Πλαστικός & Επανορθωτικός Χειρουργός

Τραύματα – Μετατραυματικά Ελλείμματα

ΤραύμαΤο τραύμα στον ανθρώπινο οργανισμό μπορεί να αφορά σε μια απλή λύση της συνέχειας του δέρματος μέχρι βαρύτατες κακώσεις με κίνδυνο απώλειας τμημάτων του σώματος αλλά και της ίδιας της ζωής. Η αρχική του αντιμετώπιση πραγματοποιείται συνήθως σε τμήματα επειγόντων με τη συμμετοχή ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων ανάλογα με την περιοχή και τη βαρύτητα του τραύματος. Δεν είναι λίγες οι φορές που και η συμμετοχή του Πλαστικού Χειρουργού κρίνεται απαραίτητη, ιδίως σε περιπτώσεις συγκόλλησης μελών που έχουν αποκοπεί, σε βαθιά θλαστικά τραύματα και σε περιπτώσεις ελλειμμάτων σε δομές του προσώπου (μύτη, βλέφαρα, αυτιά κτλ.) αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή του σώματος. Το μεγαλύτερο βέβαια ποσοστό των ασθενών που επισκέπτονται τον ιατρό σε εξωτερική βάση  αφορά σε ασθενείς με μετατραυματικά ελλείμματα και ουλές μετά από την αρχική αντιμετώπιση. Και οι δύο αυτές κατηγορίες βλαβών αντιμετωπίζονται από τον Πλαστικό Χειρουργό εφαρμόζοντας μεθόδους επανόρθωσης της ανατομικής δομής αλλά και της λειτουργικότητας.

 ΠΡΙΝ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

 Κατά την πρώτη επαφή με τον ιατρό λαμβάνεται το ιατρικό ιστορικό που σχετίζεται με την γενική κατάσταση της υγείας σας, προηγηθείσες επεμβάσεις, τη λήψη φαρμάκων καθώς και τον έλεγχο διαφόρων παραγόντων για τη διασφάλιση μιας επιτυχούς χειρουργικής αποκατάστασης.

Αναλύονται οι μέθοδοι που μπορούν  να εφαρμοσθούν ανάλογα με το αν υπάρχει έλλειμμα μιας ανατομικής δομής ή δύσμορφη ουλή και εξετάζονται όλες εκείνες οι παράμετροι που αφορούν στη δική σας περίπτωση έτσι ώστε μαζί με τον ιατρό να μπορέσετε να επιλέξετε την καλύτερη δυνατή λύση.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται η λήψη και η ανάλυση φωτογραφιών καθώς και η ανάπτυξη των τεχνικών που χρησιμοποιούνται διεθνώς για την επίλυση των προβλημάτων που έχουν προκύψει. Σε σύνθετες περιπτώσεις ακολουθείται η βήμα προς βήμα προσέγγιση που μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία χειρουργικές επεμβάσεις.

Τέλος, συζητούνται τα θέματα αναισθησίας, η διαδικασία των επεμβάσεων, η μετεγχειρητική παρακολούθηση και οι πιθανές επιπλοκές που καθορίζονται από τα παγκόσμια δεδομένα. Ο Δρ Βούρτσης θα σας ζητήσει να προβείτε σε έναν εργαστηριακό έλεγχο που περιλαμβάνει κυρίως εξετάσεις αίματος, ακτινογραφία θώρακος και καρδιογράφημα καθώς και εξειδικευμένες εξετάσεις ανάλογα με την περίπτωση.

 Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ

 Η επέμβαση και το είδος της αναισθησίας εξαρτάται κυρίως από  το μέγεθος της βλάβης. Σε μικρής έκτασης βλάβες μια απλή αφαίρεση της ουλής σε συνδυασμό με αλλαγή της φοράς της ή και με την μεταμόσχευση μικρών τμημάτων δέρματος, υπό τοπική αναισθησία ή και μέθη, είναι αρκετή. Σε μεγάλης έκτασης βλάβες όμως, είναι δυνατόν να χρειαστεί μεταμόσχευση μεγάλων τμημάτων δέρματος, τεχνητό δέρμα, εφαρμογή τεχνικών αύξησης του υπάρχοντος δέρματος ή μεταφορά ιστών από γειτονικά ή απομακρυσμένα σημεία του σώματος, με αναστομώσεις αγγείων ή και νεύρων στο μικροσκόπιο, υπό γενική αναισθησία φυσικά. Ο χειρουργικός χρόνος και η παραμονή του ασθενούς στην κλινική ποικίλλει ανάλογα με τη έκταση της πάθησης και της εφαρμοζόμενης μεθόδου. Σε κάθε περίπτωση, ο Δρ Βούρτσης θα σας προτείνει την καλύτερη δυνατή λύση για το πρόβλημα σας.

 ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

 Μετά την επέμβαση και ανάλογα με το είδος της, ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει σπίτι του αυθημερόν με συγκεκριμένες οδηγίες και φαρμακευτική αγωγή, όταν χρειάζεται. Στις σύνθετες περιπτώσεις όμως, η παραμονή στην κλινική κυμαίνεται, συνήθως, από 2 έως 15 ημέρες και η επαναφορά στην καθημερινότητα γίνεται σταδιακά. Αντιμικροβιακή και παυσίπονη αγωγή χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση με σκοπό να παρέχονται στον ασθενή οι όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες για την ομαλότερη επούλωση των τραυμάτων.  Όταν χρησιμοποιούνται εξωτερικά ράμματα, αυτά αφαιρούνται σε 5 έως 15 ημέρες ανάλογα με τη θέση τους. Ο Δρ Βούρτσης, σε κάθε περίπτωση, θα σας παρακολουθεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σε προκαθορισμένα ραντεβού και θα σας δώσει συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τις αλλαγές, την δραστηριότητα σας και την ατομική σας υγιεινή.