Πλαστικός & Επανορθωτικός Χειρουργός

Περί Πλαστικής Χειρουργικής

Πλαστική χειρουργική

Η Πλαστική Χειρουργική είναι μία από τις λίγες χειρουργικές ειδικότητες της Ιατρικής που στο αντικείμενο της συμπεριλαμβάνονται παθήσεις από όλες τις ανατομικές περιοχές του ανθρώπινου σώματος.

Για τον λόγο αυτόν, η σωστή εφαρμογή των θεραπευτικών μεθόδων και χειρουργικών τεχνικών προϋποθέτει την άριστη γνώση και εξοικείωση του Πλαστικού Χειρουργού με τις περιοχές αυτές. Επιπρόσθετα, ο σωστά εκπαιδευμένος Πλαστικός Χειρουργός είναι σε θέση να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επιπλοκή χειρουργικού τραύματος.

Δυστυχώς στις μέρες μας πολλοί ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων αλλά και μη ιατροί χρησιμοποιούν τον τίτλο του Πλαστικού Χειρουργού, του Πλαστικού Χειρουργού προσώπου, του Αισθητικού Χειρουργού αλλά και άλλους προσδιορισμούς σχετικούς με την Πλαστική Χειρουργική χωρίς όμως να είναι διαπιστευμένοι Πλαστικοί Χειρουργοί. Η επιλογή του κατάλληλου ιατρού από τον ασθενή θα πρέπει να εμπεριέχει την έρευνα για εύρεση ειδικών, που να φέρουν τον επίσημο τίτλο του Πλαστικού χειρουργού στην Ελλάδα.

Η Πλαστική Χειρουργική, αν και ενιαία ειδικότητα, διακρίνεται, κυρίως για λόγους σχετικούς με την αιτία αναζήτησης μιας θεραπείας, σε Αισθητική και Επανορθωτική Πλαστική Χειρουργική. Τις περισσότερες, αν όχι όλες τις φορές, τα όρια μεταξύ των δύο αυτών κατηγοριών είναι δυσδιάκριτα. Η θεραπεία στη σύγχρονη Πλαστική Χειρουργική δεν εστιάζει πλέον σε μια λύση αλλά στη λύση εκείνη που προσφέρει ταυτόχρονα την κατά το δυνατόν καλύτερη αποκατάσταση της δομής, της λειτουργικότητας αλλά φυσικά και της αισθητικής της πάσχουσας περιοχής.

Η Αισθητική Πλαστική Χειρουργική περιλαμβάνει όλες εκείνες τις χειρουργικές θεραπείες που έχουν ως κύριο στόχο την βελτίωση της εμφάνισης, αποκαθιστώντας συγγενείς αλλά και επίκτητες ανωμαλίες. Η βελτίωση της αισθητικής του προσώπου ή / και του σώματος συμβάλλει, πολλές φορές σημαντικά, στην άρση των ανεπίτρεπτων αλλά δυστυχώς υπαρκτών κοινωνικών αποκλεισμών, λόγω μιας δυσμορφίας καθώς επίσης και στην τόνωση της αυτοπεποίθησης του ατόμου χωρίς φυσικά να αποτελεί θεραπεία ψυχολογικών νοσημάτων. Ταυτόχρονα, πέραν της αισθητικής βελτίωσης αποκαθίστανται, όπως προαναφέρθηκε, οι ανατομικές αποκλίσεις και αρκετές φορές και η λειτουργικότητα.

Η Επανορθωτική Πλαστική Χειρουργική αποτελεί τον τομέα της Πλαστικής Χειρουργικής που ασχολείται με τους όγκους του δέρματος και των μαλακών μορίων ( βασικοκυτταρικό και ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα, μελάνωμα, σάρκωμα κ.ά.), τα εγκαύματα, τις μετεγκαυματικές ουλές, τα τραύματα, τα μετατραυματικά ελλείμματα, τα έλκη, τις κατακλίσεις, την οστεομυελίτιδα, την αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή, τις παθήσεις του χεριού (σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, νόσος Dupuytren, αποκαταστάσεις ελλειμμάτων δακτύλων, νεύρων, τενόντων κ.ά.), τις αποκαταστάσεις των κάτω άκρων, τις επιπλοκές που προκύπτουν από άλλες χειρουργικές επεμβάσεις και την αποκατάσταση πλήθους άλλων επίκτητων ή συγγενών ανωμαλιών. Η Επανορθωτική Πλαστική Χειρουργική αποτελεί το κομμάτι της Πλαστικής Χειρουργικής που είναι δυστυχώς άγνωστο στο ευρύ κοινό λόγω της μικρότερης προβολής του. Οι λύσεις όμως που προσφέρει είναι εκείνες που συντελούν αποφασιστικά στην αποκατάσταση απωλειών ανατομικών δομών αλλά και στην επανάκτηση της λειτουργικότητας τους.

Ο Δρ  Βούρτσης έπειτα από την πολυετή εκπαίδευσή του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ως διαπιστευμένος Πλαστικός, Αισθητικός και Επανορθωτικός χειρουργός, ως εξειδικευμένος στην μικροχειρουργική και ως μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής μπορεί να σας δώσει τις κατάλληλες απαντήσεις στα ερωτήματα που σας απασχολούν. Οι επεμβάσεις και οι θεραπευτικές παρεμβάσεις, γενικότερα, που θα σας προταθούν για την αντιμετώπιση του προβλήματός σας, στηρίζονται στην διεθνή βιβλιογραφία με έμφαση στις τελευταίες εξελίξεις. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ασφάλεια του ασθενούς λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα για αυτό. Τέλος, η διεξοδική ενημέρωσή σας έχει πάντοτε ως στόχο την απόλυτη κατανόηση εκ μέρους σας της εικόνας του τελικού αποτελέσματος αποφεύγοντας την καλλιέργεια υπερβολικών προσδοκιών. Με γνώμονα πάντοτε το καλύτερο για τον ασθενή δεν είναι λίγες οι φορές που ο Δρ Βούρτσης αποτρέπει τους ασθενείς του από το να χειρουργηθούν εφόσον δεν είναι απαραίτητο ή το προσδοκόμενο αποτέλεσμα απέχει από το επιθυμητό.