Πλαστικός & Επανορθωτικός Χειρουργός

Ανδρική Μεγαλομαστία (Γυναικομαστία)

Αντρικό σώμαΗ γυναικομαστία ή αλλιώς ανδρική μεγαλομαστία αποτελεί πάθηση κατά την οποία παρατηρείται αύξηση του ενός ή και των δύο αντρικών μαστών. Αυτή μπορεί να οφείλεται είτε στην παχυσαρκία ή σε ενδοκρινολογικές διαταραχές, λήψη συγκεκριμένων ουσιών και φαρμάκων, κληρονομικότητα, όγκους κ.ά. Η γυναικομαστία-ανδρική μεγαλομαστία ανάλογα με το μέγεθος της διόγκωσης των μαστών ταξινομείται σε διάφορες κατηγορίες και ανάλογα με την κατηγορία, εφαρμόζεται η αντίστοιχη θεραπευτική μέθοδος. Η αποκατάσταση της γυναικομαστίας συμβάλλει στην αποκατάσταση της αισθητικής του ανδρικού στήθους. Πέρα όμως από αυτό και παρά την κλινικοεργαστηριακή διερεύνηση που πιθανόν να έχει προηγηθεί, μπορεί να δώσει την τελική απάντηση στην πιθανότητα ύπαρξης κακοήθειας, ιδιαίτερα εάν η πάθηση αφορά στον ένα μαστό. Όσον αφορά, τέλος, στην βελτίωση της γυναικομαστίας με δίαιτα και γυμναστική, αυτή είναι εφικτή μέχρι ενός σημείου πέρα από το οποίο δεν μπορεί με τίποτα να διορθωθεί περισσότερο παρά μόνο με χειρουργική επέμβαση.

ΠΡΙΝ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Κατά την πρώτη επαφή με τον ιατρό λαμβάνεται το ιατρικό ιστορικό που σχετίζεται με την γενική κατάσταση της υγείας σας, προηγηθείσες επεμβάσεις, τη λήψη φαρμάκων καθώς και τον έλεγχο διαφόρων παραγόντων για τη διασφάλιση μιας επιτυχούς χειρουργικής αποκατάστασης.
Πραγματοποιούνται μετρήσεις για τον καθορισμό της τελικής εικόνας των μαστών με βάση κυρίως το μέγεθός τους. Επιπλέον αναλύονται όλες οι σύγχρονες μέθοδοι που μπορούν να εφαρμοσθούν και εξετάζονται όλες εκείνες οι παράμετροι που αφορούν στη δική σας περίπτωση έτσι ώστε μαζί με τον ιατρό να μπορέσετε να επιλέξετε αυτή που σας ταιριάζει. Τέλος, συζητούνται τα θέματα αναισθησίας, η διαδικασία της επέμβασης, η μετεγχειρητική παρακολούθηση και οι πιθανές επιπλοκές που καθορίζονται από τα παγκόσμια δεδομένα. Ο ιατρός θα σας ζητήσει να προβείτε σε έναν εργαστηριακό έλεγχο που περιλαμβάνει κυρίως εξετάσεις αίματος, ακτινογραφία θώρακος και καρδιογράφημα. Πολλές φορές κρίνεται απαραίτητος ένας ενδοκρινολογικός έλεγχος και μια μαστογραφία. Η λήψη ασπιρίνης και συναφών φαρμάκων διακόπτεται τουλάχιστον μία εβδομάδα προ της επέμβασης.

Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Η επέμβαση πραγματοποιείται κυρίως με τη χορήγηση γενικής αναισθησίας αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις δεν αντενδείκνυται και η χορήγηση τοπικής αναισθησίας. Η διάρκεια του χειρουργείου είναι περίπου 1-2 ώρες ανάλογα με το μέγεθος των μαστών. Η επέμβαση πραγματοποιείται συνήθως δια μέσου μιας μόνο μικρής τομής, κάτω από την περιοχή της θηλής, από όπου πραγματοποιείται λιποαναρρόφηση ή εκτομή του αδένα ή συνδυασμός και των δύο. Ακολουθεί συρραφή της τομής και πιεστική επίδεση.
Σε περιπτώσεις που συνυπάρχει πτώση των μαστών, η επέμβαση συμπληρώνεται από κυκλοτερή τομή, πέριξ της περιοχής της θηλής. Αν η πτώση είναι πολύ μεγάλου βαθμού ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν τεχνικές ανόρθωσης στις οποίες θα χρειασθούν επιπλέον τομές. Η χρήση παροχετεύσεων για την αποφυγή συλλογής υγρών εντός των μαστών είναι πιθανή.
Μετά το πέρας της επέμβασης θα οδηγηθείτε στον θάλαμο σας και έπειτα από 3-4 ώρες ή την επόμενη ημέρα κατά περίπτωση θα μπορέσετε να επιστρέψετε στον χώρο σας με συγκεκριμένες οδηγίες.

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

Η επέμβαση αποκατάστασης της γυναικομαστίας είναι μια επέμβαση που δεν προκαλεί ιδιαίτερο πόνο. Ήπιες ενοχλήσεις αντιμετωπίζονται με τη χορήγηση αναλγητικών. Χορηγείται αντιμικροβιακή αγωγή και δίδονται συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τον ύπνο και τις δραστηριότητές σας. Μπορείτε να επιστρέψετε στην εργασία σας ακόμη και την επόμενη ημέρα ανάλογα βέβαια με το είδος αυτής. Τα ράμματα που χρησιμοποιούνται είναι απορροφήσιμα και δεν χρειάζεται να αφαιρεθούν. Οι παροχετεύσεις όταν χρησιμοποιηθούν, αφαιρούνται σε 2-3 ημέρες ανάλογα με τον ρυθμό αποβολής των υγρών. Θα χρειαστεί να φοράτε έναν ειδικό στηθόδεσμο τουλάχιστον για έναν μήνα, μέσα στον οποίο συνιστάται η αποφυγή της έντονης σωματικής άσκησης. Ο ιατρός θα σας παρακολουθεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σε προκαθορισμένα ραντεβού, και θα σας δώσει συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τις αλλαγές και την ατομική σας υγιεινή.