Πλαστικός & Επανορθωτικός Χειρουργός

Online Ιατρική Εξέταση

Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία.

"Τα στοιχεία και οι φωτογραφίες, που πιθανόν θα στείλετε, βοηθούν τον Δρ Βούρτση στην καλύτερη εκτίμηση του προβλήματος σας και στην επικοινωνία μαζί σας. Σας παρέχεται η διαβεβαίωση ότι όλα τα στοιχεία σας τυγχάνουν επεξεργασίας μόνον από τον ιατρό και τηρούνται εμπιστευτικά"
* (Τα πεδία με αστερίσκο απαιτούνται)
Στείλτε φωτογραφίες

Αποδεκτοί τύποι αρχείων:
Maximum file size: 4mb.