Πλαστικός & Επανορθωτικός Χειρουργός

Ανόρθωση μαστών – Ανόρθωση στήθους – Μαστοπηξία

ΜαστόςΗ ανόρθωση των μαστών πραγματοποιείται στις περιπτώσεις εκείνες που οι μαστοί παρουσιάζουν πτώση κυρίως μετά από απώλεια βάρους, εγκυμοσύνη και θηλασμό. Η πτώση των μαστών προκαλεί προβλήματα αισθητικής ή λειτουργικά όπως το παράτριμμα – δερματίτιδες στην υπομάστια πτυχή.

ΠΡΙΝ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Κατά την πρώτη επαφή με τον ιατρό λαμβάνεται το ιατρικό ιστορικό που σχετίζεται με την γενική κατάσταση της υγείας σας, προηγηθείσες επεμβάσεις, τη λήψη φαρμάκων καθώς και τον έλεγχο διαφόρων παραγόντων για τη διασφάλιση μιας επιτυχούς χειρουργικής αποκατάστασης.
Πραγματοποιούνται μετρήσεις για τον καθορισμό του τελικού μεγέθους των μαστών με βάση την επιθυμία σας αλλά και με βάση την αναλογία με τον σωματότυπο σας.
Τέλος, συζητούνται τα θέματα αναισθησίας, η διαδικασία της επέμβασης, η μετεγχειρητική παρακολούθηση και οι πιθανές επιπλοκές που καθορίζονται από τα παγκόσμια δεδομένα. Ο ιατρός θα σας ζητήσει να προβείτε σε έναν εργαστηριακό έλεγχο που περιλαμβάνει κυρίως εξετάσεις αίματος, ακτινογραφία θώρακος και καρδιογράφημα. Σε ηλικίες μεγαλύτερες των 35 ετών συνιστάται προεγχειρητική μαστογραφία. Συζητείται επίσης το ενδεχόμενο εγκυμοσύνης και η επίδραση αυτής στην χειρουργική επέμβαση. Η λήψη ασπιρίνης και συναφών φαρμάκων διακόπτεται τουλάχιστον μία εβδομάδα προ της επέμβασης.

Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Η επέμβαση πραγματοποιείται με τη χορήγηση γενικής αναισθησίας και η διάρκεια του χειρουργείου είναι περίπου 2-3 ώρες. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι πολλές και εξαρτώνται κυρίως από το μέγεθος των μαστών και το βαθμό της πτώσης. Οι βασικές τομές σε όλες τις τεχνικές είναι πέριξ της θηλής και ακολουθούνται είτε από μία λοξή ή κάθετη τομή σε κάθε μαστό είτε από τομή όπως ένα ανάστροφο «Τ». Ακολουθεί η αφαίρεση του πλεονάζοντος δέρματος, η δημιουργία με ειδικά ράμματα της νέας μορφής των μαστών σε αισθητική αναλογία με το υπόλοιπο σώμα, η συρραφή των τομών, η επίδεση του στήθους και η τοποθέτηση ειδικού στηθόδεσμου. Αρκετά συχνά κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση παροχετεύσεων για λίγες μέρες, για την αποφυγή συλλογής υγρών εντός των μαστών. Η ανόρθωση των μαστών μπορεί να συνδυαστεί και με αύξηση αυτών, με την τοποθέτηση ενθεμάτων σιλικόνης.
Μετά το πέρας της επέμβασης θα οδηγηθείτε στον θάλαμο σας και έπειτα από 3-4 ώρες ή την επόμενη ημέρα κατά περίπτωση θα μπορέσετε να επιστρέψετε στον χώρο σας με συγκεκριμένες οδηγίες.

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

Η ανόρθωση των μαστών είναι μια επέμβαση που δεν προκαλεί ιδιαίτερο πόνο. Ήπιες ενοχλήσεις αντιμετωπίζονται με τη χορήγηση αναλγητικών. Χορηγείται αντιμικροβιακή αγωγή και δίδονται συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τον ύπνο και τις δραστηριότητές σας. Μπορείτε να επιστρέψετε στην εργασία σας συνήθως σε 2-3 ημέρες ανάλογα βέβαια με το είδος αυτής και με την χρήση ή όχι παροχετεύσεων. Τα ράμματα που χρησιμοποιούνται είναι απορροφήσιμα και δεν χρειάζεται να αφαιρεθούν. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν κάποια μη απορροφήσιμα ράμματα, για τεχνικούς λόγους, αυτά αφαιρούνται σε 7-10 ημέρες. Οι παροχετεύσεις όταν χρησιμοποιηθούν, αφαιρούνται σε 2-7 ημέρες ανάλογα με τον ρυθμό αποβολής των υγρών. Τον ειδικό στηθόδεσμο θα πρέπει να τον φοράτε τουλάχιστον για έναν μήνα, μέσα στον οποίο συνιστάται η αποφυγή της έντονης σωματικής άσκησης. Ο ιατρός θα σας παρακολουθεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε προκαθορισμένα ραντεβού και θα σας δώσει συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τις αλλαγές και την ατομική σας υγιεινή.