Πλαστικός & Επανορθωτικός Χειρουργός

Βραχιονοπλαστική

Η βραχιονοπλαστική πραγματοποιείται στις περιπτώσεις εκείνες που οι βραχίονες παρουσιάζουν μεγάλη χαλάρωση, κυρίως, μετά από μεγάλη απώλεια βάρους ή με την πάροδο των ετών. Εκτός από το ζήτημα της αισθητικής αποκατάστασης, η βραχιονοπλαστική βοηθά και στην αντιμετώπιση καταστάσεων, όπως οι δερματίτιδες, που μπορεί να δημιουργηθούν από την τριβή των βραχιόνων με τον κορμό.

ΠΡΙΝ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Κατά την πρώτη επαφή με τον ιατρό λαμβάνεται το ιατρικό ιστορικό που σχετίζεται με την γενική κατάσταση της υγείας σας, προηγηθείσες επεμβάσεις, τη λήψη φαρμάκων, το κάπνισμα καθώς και τον έλεγχο διαφόρων παραγόντων για τη διασφάλιση μιας επιτυχούς χειρουργικής αποκατάστασης.
Πραγματοποιούνται μετρήσεις για τον καθορισμό της τελικής εικόνας των βραχιόνων και συζητούνται τα θέματα της αναισθησίας, η διαδικασία της επέμβασης, η μετεγχειρητική παρακολούθηση και οι πιθανές επιπλοκές που καθορίζονται από τα παγκόσμια δεδομένα. Ο ιατρός θα σας ζητήσει να προβείτε σε έναν εργαστηριακό έλεγχο που περιλαμβάνει κυρίως εξετάσεις αίματος, ακτινογραφία θώρακος και καρδιογράφημα. Συζητείται επίσης το ενδεχόμενο εγκυμοσύνης, για τις γυναίκες. Η λήψη ασπιρίνης και συναφών φαρμάκων διακόπτεται τουλάχιστον μία εβδομάδα προ της επέμβασης.

Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Η επέμβαση πραγματοποιείται, συνήθως, με χορήγηση γενικής αναισθησίας και η διάρκεια του χειρουργείου είναι περίπου 2-3 ώρες ανάλογα με το μέγεθος της χαλάρωσης. Πραγματοποιείται τομή στην περιοχή της μασχάλης έτσι ώστε να καλύπτεται κατά το δυνατόν. Σε περιπτώσεις που η χαλάρωση είναι μεγάλη, πραγματοποιούνται τομές και στο εσωτερικό των βραχιόνων. Στη συνέχεια αφαιρείται η περίσσεια δέρματος και ακολουθεί η συρραφή. Αρκετά συχνά κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση παροχετεύσεων για λίγες μέρες, για την αποφυγή συλλογής υγρών στη χειρουργηθείσα περιοχή. Ακολουθεί μια ελαφρώς πιεστική επίδεση. Η βραχιονοπλαστική μπορεί να συνδυαστεί και με λιποαναρρόφηση για την όσο το δυνατόν καλύτερη μορφοποίηση των ανωμαλιών.
Μετά το πέρας της επέμβασης θα οδηγηθείτε στον θάλαμο σας και έπειτα από 3-4 ώρες ή την επόμενη ημέρα, κατά περίπτωση, θα μπορέσετε να επιστρέψετε στον χώρο σας με συγκεκριμένες οδηγίες.

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

Η βραχιονοπλαστική είναι μια επέμβαση που δεν προκαλεί ιδιαίτερο πόνο. Ήπιες ενοχλήσεις αντιμετωπίζονται με τη χορήγηση αναλγητικών. Χορηγείται αντιμικροβιακή αγωγή και δίδονται συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τον ύπνο και τις δραστηριότητές σας. Μπορείτε να επιστρέψετε στην εργασία σας συνήθως σε 3-4 ημέρες ανάλογα βέβαια με το είδος αυτής. Τα ράμματα που χρησιμοποιούνται είναι απορροφήσιμα που δεν χρειάζεται να αφαιρεθούν. Οι παροχετεύσεις όταν χρησιμοποιηθούν, αφαιρούνται σε 3-4 ημέρες ανάλογα με τον ρυθμό αποβολής των υγρών. Η χειρουργηθείσα περιοχή μπορεί να παρουσιάσει εκχυμώσεις (μελανιές), οίδημα (πρήξιμο) ή αιμωδίες (μουδιάσματα) τα οποία είναι φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού και σταδιακά υποχωρούν. Η έντονη σωματική άσκηση συνιστάται να αποφεύγεται για διάστημα ενός μήνα. Ο ιατρός θα σας παρακολουθεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε προκαθορισμένα ραντεβού και θα σας δώσει συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τις αλλαγές και την ατομική σας υγιεινή.