Πλαστικός & Επανορθωτικός Χειρουργός

Ρινοπλαστική – Επανεπέμβαση ρινοπλαστικής

ΡινοπλαστικήH ρινοπλαστική αποτελεί μια επέμβαση με την οποία επιτυγχάνεται η διόρθωση ανατομικών ανωμαλιών που είτε προϋπάρχουν ή προκύπτουν συνήθως μετά από τραυματισμό. Επιπλέον, ταυτόχρονα με τη διόρθωση των εξωτερικών και εμφανών προβλημάτων, αισθητικής κυρίως φύσεως, είναι δυνατόν να αποκατασταθούν και πιθανές λειτουργικές δυσχέρειες που αφορούν συνήθως στην αναπνοή και ενίοτε στην όσφρηση, σε ένα χειρουργείο. Είναι απολύτως εφικτό και σύνηθες ο εξειδικευμένος Πλαστικός Χειρουργός να είναι σε θέση να διορθώσει το αισθητικό πρόβλημα μαζί με μια πιθανή σκολίωση του ρινικού διαφράγματος σε μία επέμβαση.

ΠΡΙΝ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Κατά την πρώτη επαφή με τον ιατρό λαμβάνεται το ιατρικό ιστορικό που σχετίζεται με την γενική κατάσταση της υγείας σας, προηγηθείσες επεμβάσεις, τη λήψη φαρμάκων καθώς και τον έλεγχο διαφόρων παραγόντων για τη διασφάλιση μιας επιτυχούς χειρουργικής αποκατάστασης.
Πραγματοποιούνται μετρήσεις για τον καθορισμό της κατά το δυνατόν τέλειας αναλογίας της μύτης σας, μετά το χειρουργείο, σε σχέση με το υπόλοιπο πρόσωπο και αναλύονται οι παράμετροι που σχετίζονται με τη δική σας επιθυμία και τους ανατομικούς περιορισμούς.
Τέλος, συζητούνται τα θέματα αναισθησίας, η διαδικασία της επέμβασης, η μετεγχειρητική παρακολούθηση και οι πιθανές επιπλοκές που καθορίζονται από τα παγκόσμια δεδομένα. Ο ιατρός θα σας ζητήσει να προβείτε σε έναν εργαστηριακό έλεγχο που περιλαμβάνει κυρίως εξετάσεις αίματος, ακτινογραφία θώρακος και καρδιογράφημα. Η λήψη ασπιρίνης και συναφών φαρμάκων διακόπτεται τουλάχιστον μία εβδομάδα προ της επέμβασης.

Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Η επέμβαση πραγματοποιείται συνήθως με τη χορήγηση γενικής αναισθησίας και διαρκεί περίπου 2-3 ώρες. Τοπική αναισθησία μπορεί να χορηγηθεί σε περιπτώσεις που χρειάζεται να γίνουν μικρές διορθώσεις. Πραγματοποιούνται μη εμφανείς εσωτερικές τομές και συνήθως μια μικρή εξωτερική τομή στο κατώτερο τμήμα της μύτης που ονομάζεται στυλίδα. Οι τομές επουλώνονται πολύ καλά και πολύ δύσκολα μπορεί κάποιος να αντιληφθεί ότι η περιοχή έχει χειρουργηθεί. Δια μέσου των τομών αυτών διορθώνονται όλες οι ανατομικές ανωμαλίες που μπορεί να περιλαμβάνουν αφαίρεση τμημάτων, συρραφή αφαιρεθέντων τμημάτων σε νέες θέσεις, συμπλησίαση δομών, κατάγματα των ρινικών οστών και επανατοποθέτηση στη σωστή θέση, σκολίωση του ρινικού διαφράγματος και άλλα. Στη συνέχεια πραγματοποιείται συρραφή των τομών, τοποθέτηση εξωτερικού νάρθηκα καθώς και εσωτερικών ταμπόν.

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

Η ρινοπλαστική είναι μια επέμβαση που δεν προκαλεί ιδιαίτερο πόνο. Ήπιες ενοχλήσεις αντιμετωπίζονται με τη χορήγηση αναλγητικών. Χορηγείται αντιμικροβιακή αγωγή και δίδονται συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τον ύπνο και τις δραστηριότητές σας. Το μετεγχειρητικό οίδημα και το μελάνιασμα είναι μια αναμενόμενη εξέλιξη. Η αναπνοή από τη μύτη για τις πρώτες ημέρες θα είναι δυσχερής λόγω της ύπαρξης του εσωτερικού ταμπόν. Η παραμονή στην κλινική μπορεί να διαρκέσει 3-4 ώρες μετά το χειρουργείο ή σε κάποιες περιπτώσεις μέχρι την επόμενη ημέρα. Τα εξωτερικά ράμματα αφαιρούνται σε 5-7 ημέρες και ο νάρθηκας σε 10-12 ημέρες. Η επιστροφή στην εργασία μπορεί να γίνει ακόμη και την επόμενη ημέρα ανάλογα βέβαια με το είδος αυτής. Συνήθως οι ασθενείς επιλέγουν να επιστρέψουν στην εργασία τους μετά και την αφαίρεση του νάρθηκα. Ο ιατρός θα σας παρακολουθεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε προκαθορισμένα ραντεβού και θα σας δώσει συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τις αλλαγές, τη σωματική άσκηση και την ατομική σας υγιεινή.