Πλαστικός & Επανορθωτικός Χειρουργός

Αποκατάσταση Μαστού Μετά Από Μαστεκτομή

ΜαστόςΗ αποκατάσταση των μαστών μετά από μαστεκτομή πραγματοποιείται στις περιπτώσεις εκείνες που αφαιρούνται τμήματα ή ολόκληρος ο ένας μαστός ή ακόμη και οι δύο μαστοί. Ο κακοήθης όγκος αποτελεί την κύρια αιτία της αφαίρεσης του μαστού. Η χειρουργική θεραπεία πολλές φορές ακολουθείται και από άλλες συμπληρωματικές θεραπείες όπως η ακτινοθεραπεία, η ορμονοθεραπεία και η χημειοθεραπεία γενικότερα, ανάλογα πάντα με τα χαρακτηριστικά του όγκου. Οι γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε μια τέτοια ακρωτηριαστική επέμβαση μπορούν ξανά να αποκτήσουν στήθος εφόσον υποβληθούν ταυτόχρονα με την αφαίρεση του όγκου ή και μετά από αυτή, σε επέμβαση αποκατάστασης του μαστού. Η απόφαση της δημιουργίας του νέου μαστού δεν έχει πάντα ως μοναδικά κίνητρα για τον ασθενή κοινωνικούς ή/και αισθητικούς λόγους. Δεν είναι λίγες οι φορές που η αποκατάσταση του μαστού κρίνεται απαραίτητη είτε ως θεραπεία σε πιθανές επιπλοκές από τις συμπληρωματικές θεραπείες όπως για παράδειγμα η αλλοίωση του δέρματος από την ακτινοβολία της περιοχής του μαστού που έχει αφαιρεθεί είτε ως προληπτική επέμβαση για τις συμπληρωματικές θεραπείες που πιθανόν θα εφαρμοσθούν. Η αποκατάσταση των μαστών πραγματοποιείται επίσης και στις περιπτώσεις όπου διενεργείται προφυλακτική μαστεκτομή στις γυναίκες εκείνες που πληρούν τα κριτήρια για μια τέτοιου είδους επέμβαση.

ΠΡΙΝ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Κατά την πρώτη επαφή με τον ιατρό λαμβάνεται το ιατρικό ιστορικό που σχετίζεται με την γενική κατάσταση της υγείας σας, προηγηθείσες επεμβάσεις, τη λήψη φαρμάκων καθώς και τον έλεγχο διαφόρων παραγόντων για τη διασφάλιση μιας επιτυχούς χειρουργικής αποκατάστασης.
Πραγματοποιούνται μετρήσεις για τον καθορισμό του τελικού μεγέθους των μαστών με βάση την επιθυμία σας αλλά και με βάση την αναλογία με τον σωματότυπο σας. Επιπλέον αναλύονται οι μέθοδοι που μπορούν να εφαρμοσθούν και εξετάζονται όλες εκείνες οι παράμετροι που αφορούν στη δική σας περίπτωση έτσι ώστε μαζί με τον ιατρό να μπορέσετε να επιλέξετε αυτή που σας ταιριάζει.
Τέλος, συζητούνται τα θέματα αναισθησίας, η διαδικασία της επέμβασης, η μετεγχειρητική παρακολούθηση και οι πιθανές επιπλοκές που καθορίζονται από τα παγκόσμια δεδομένα. Ο ιατρός θα σας ζητήσει να προβείτε σε έναν εργαστηριακό έλεγχο που περιλαμβάνει κυρίως εξετάσεις αίματος, ακτινογραφία θώρακος και καρδιογράφημα. Σε ηλικίες μεγαλύτερες των 35 ετών συνιστάται προεγχειρητική μαστογραφία στον έτερο μαστό σε περίπτωση που δεν έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Συζητείται επίσης το ενδεχόμενο εγκυμοσύνης και η επίδραση αυτής στην χειρουργική επέμβαση. Η λήψη ασπιρίνης και συναφών φαρμάκων διακόπτεται τουλάχιστον μία εβδομάδα προ της επέμβασης.

Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Η επέμβαση πραγματοποιείται με τη χορήγηση γενικής αναισθησίας και η διάρκεια του χειρουργείου ποικίλλει ανάλογα με τη μέθοδο που θα ακολουθηθεί. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες και εξαρτώνται από το μέγεθος του έτερου μαστού, την περίσσεια δερμολιπώδους ιστού στην κοιλιακή χώρα, την μέθοδο που έχει επιλεγεί ως συμπληρωματική θεραπεία και άλλους παράγοντες ανάλογα με την περίπτωση. Η επιλογή της μιας ή της άλλης μεθόδου βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια και η κάθε μια έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

Η πρώτη μέθοδος περιλαμβάνει την τοποθέτηση του επονομαζόμενου διατατήρα ιστών από σιλικόνη κάτω από το δέρμα του μαστού που έχει αφαιρεθεί εφόσον έχει υπάρξει η δυνατότητα να διατηρηθεί δέρμα, έπειτα από μια ογκολογικά ασφαλή εκτομή. Ακολουθεί η έγχυση μικρής ποσότητας φυσιολογικού ορού μέσα στον διατατήρα, η συρραφή της τομής, και η επίδεση του στήθους. Συνήθως, κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση παροχετεύσεων για λίγες μέρες, για την αποφυγή συλλογής υγρών εντός του μαστού. Μετά το πέρας της επέμβασης θα οδηγηθείτε στον θάλαμο σας και έπειτα από 3-4 ώρες ή την επόμενη ημέρα κατά περίπτωση θα μπορέσετε να επιστρέψετε στον χώρο σας με συγκεκριμένες οδηγίες.
Η δεύτερη μέθοδος περιλαμβάνει την δημιουργία νέου μαστού με μεταφορά ιστών είτε από την κοιλιακή χώρα ή από την ράχη ή από τον γλουτό της ίδιας της ασθενούς, κατά περίπτωση. Η μέθοδος αυτή είναι τεχνικά πιο απαιτητική και πιο χρονοβόρα αλλά το αποτέλεσμα είναι πιο φυσικό δεδομένου ότι δεν χρησιμοποιείται ξένο σώμα και ο νέος μαστός ακολουθεί τις αυξομειώσεις του βάρους της ασθενούς και την φυσιολογική πτώση όπως και ο άλλος μαστός. Επιπλέον στην περίπτωση που επιλεγεί η κοιλιακή χώρα ως δότρια χώρα για τη δημιουργία του νέου μαστού, πραγματοποιείται ταυτόχρονα και κοιλιοπλαστική με διπλό όφελος για την ασθενή. Μετά την μεταφορά των ιστών πραγματοποιείται συνήθως τοποθέτηση παροχετεύσεων και σύγκλιση των τομών. Ακολουθεί επίδεση των περιοχών που έχουν χειρουργηθεί και τοποθέτηση ειδικών ζωνών.
Μετά το πέρας της επέμβασης θα οδηγηθείτε στον θάλαμο σας όπου θα παραμείνετε για 2-8 ημέρες ανάλογα με την περίπτωση. Στη συνέχεια θα μπορέσετε να επιστρέψετε στον χώρο σας με συγκεκριμένες οδηγίες.

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

Η αποκατάσταση των μαστών μετά από μαστεκτομή δεν προκαλεί έντονο μετεγχειρητικό πόνο και όποιες ενοχλήσεις αντιμετωπίζονται με τη χορήγηση αναλγητικών. Χορηγείται αντιμικροβιακή αγωγή και δίδονται συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τον ύπνο και τις δραστηριότητές σας. Τα ράμματα που χρησιμοποιούνται αφαιρούνται σε 7-10 ημέρες. Οι παροχετεύσεις αφαιρούνται σε 2-7 ημέρες ανάλογα με τον ρυθμό αποβολής των υγρών. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται ειδικές ζώνες, στις περιοχές κυρίως από τις οποίες αφαιρέθηκε το τμήμα που θα δημιουργήσει τον νέο μαστό, θα πρέπει να τις φοράτε τουλάχιστον για έναν μήνα, μέσα στον οποίο συνιστάται η αποφυγή της έντονης σωματικής άσκησης. Στην περίπτωση που επιλέχθηκε η χρήση των διατατήρων θα πρέπει να επισκέπτεσθε τον ιατρό ανά τακτά χρονικά διαστήματα για την συμπλήρωση με φυσιολογικό ορό έως ότου η διάταση του δέρματος φθάσει στο επιθυμητό επίπεδο. Στη συνέχεια ένα νέο χειρουργείο είναι απαραίτητο για την αφαίρεση του διατατήρα, την τοποθέτηση της μόνιμης σιλικόνης, τη δημιουργία νέας θηλής και την πιθανή διόρθωση της ασυμμετρίας στον έτερο μαστό. Στην περίπτωση που ακολουθηθεί η μέθοδος της δημιουργίας νέου μαστού με μεταφορά ιστών από το ίδιο το σώμα της ασθενούς, τότε μόνο με μια τοπική αναισθησία δημιουργείται η νέα θηλή εκτός εάν η ασθενής θελήσει να υποβληθεί σε επέμβαση συμμετρίας στον έτερο μαστό οπότε χορηγείται και πάλι γενική αναισθησία. Η επιστροφή στην εργασία είναι σχετικά άμεση στην περίπτωση των διατατήρων και πιο καθυστερημένη όταν ακολουθείται η άλλη μέθοδος. Ο ιατρός σε κάθε περίπτωση θα σας παρακολουθεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σε προκαθορισμένα ραντεβού και θα σας δώσει συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τις αλλαγές, την αθλητική σας δραστηριότητα και την ατομική σας υγιεινή.