Πλαστικός & Επανορθωτικός Χειρουργός

Εγκαύματα – Μετεγκαυματικές Ουλές

ΈγκαυμαΤο έγκαυμα μπορεί να αποτελέσει μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση για τον ανθρώπινο οργανισμό. Αυτό συμβαίνει διότι η επίδραση της πάθησης αυτής δεν περιορίζεται μόνο τοπικά στην περιοχή που έχει υποστεί τη βλάβη, όπως πιστεύουν αρκετοί, αλλά επεκτείνεται σε όλα τα όργανα του σώματος μας, κυρίως βέβαια στις περιπτώσεις εκείνες που το έγκαυμα είναι βαθύ και εκτεταμένο. Στις βαριές περιπτώσεις, ο ασθενής χρήζει νοσηλείας σε μονάδες εγκαυμάτων όπου πέρα από την αντιμετώπιση των εγκαυματικών περιοχών υποβάλλεται σε θεραπείες υποστήριξης των ζωτικών του λειτουργιών. Η εγκαυματική νόσος είναι πολλές φορές απειλητική για την βιωσιμότητα  των μελών (άνω άκρων, κάτω άκρων, βλεφάρων, μύτης κτλ) αλλά και για την ίδια τη ζωή. Η Πλαστική Χειρουργική διαδραματίζει βασικό ρόλο στην αρχική αντιμετώπιση του ασθενούς αλλά και μετέπειτα, στην αποκατάσταση των δυσμορφιών που προκύπτουν. Με τις κατάλληλες δράσεις και με τη χρήση ανάλογων μεθόδων είναι αρκετές φορές δυνατόν να προληφθεί μια εξελισσόμενη δυσμορφία στην αρχική φάση αλλά στις περιπτώσεις που για πολλούς λόγους αυτό δεν είναι εφικτό, η αποκατάσταση των βλαβών μπορεί να πραγματοποιηθεί σε δεύτερο χρόνο.

Το έγκαυμα, ανάλογα με την αιτία που το προκαλεί, διακρίνεται σε θερμικό, χημικό και ηλεκτρικό. Οι δυσμορφίες που προκύπτουν οφείλονται είτε στην απώλεια τμήματος ή ολόκληρου μέλους του σώματος, όπως προαναφέρθηκε ή στη δημιουργία ουλών. Οι μετεγκαυματικές αυτές ουλές, εκτός του ότι διαταράσσουν την αισθητική αρμονία, δημιουργούν πολλές φορές αγκύλωση και ρίκνωση με αποτέλεσμα τον περιορισμό των κινήσεων. Επίσης, σε χρόνιες ουλές είναι δυνατόν να αναπτυχθεί καρκινική βλάβη. Οι μέθοδοι που ακολουθούνται μπορεί να περιλαμβάνουν όλο το φάσμα της Επανορθωτικής Πλαστικής Χειρουργικής. Σε πολλές  περιπτώσεις μια αφαίρεση της ουλής ή μια μεταμόσχευση δέρματος  μπορεί να είναι αρκετή. Σε άλλες όμως, μπορεί να είναι απαραίτητη η μεταμόσχευση ολόκληρων τμημάτων από άλλο μέρος του οργανισμού ή και η χρήση τεχνητού δέρματος. Σε κάθε περίπτωση ο στόχος είναι ο συνδυασμός του καλύτερου δυνατού αισθητικού αποτελέσματος και της αποκατάστασης της λειτουργικότητας όταν αυτή έχει απωλεσθεί.

ΠΡΙΝ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Κατά την πρώτη επαφή με τον ιατρό λαμβάνεται το ιατρικό ιστορικό που σχετίζεται με την γενική κατάσταση της υγείας σας, προηγηθείσες επεμβάσεις, τη λήψη φαρμάκων καθώς και τον έλεγχο διαφόρων παραγόντων για τη διασφάλιση μιας επιτυχούς χειρουργικής αποκατάστασης.

Αναλύονται οι μέθοδοι που μπορούν  να εφαρμοσθούν ανάλογα με το αν υπάρχει έλλειμμα μιας ανατομικής δομής, δύσμορφη ουλή ή ουλώδης ιστός που εμποδίζει τις κινήσεις και εξετάζονται όλες εκείνες οι παράμετροι που αφορούν στη δική σας περίπτωση έτσι ώστε μαζί με τον ιατρό να μπορέσετε να επιλέξετε την καλύτερη δυνατή λύση.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται η λήψη και η ανάλυση φωτογραφιών καθώς και η ανάπτυξη των τεχνικών που χρησιμοποιούνται διεθνώς για την επίλυση των προβλημάτων που έχουν προκύψει. Σε σύνθετες περιπτώσεις ακολουθείται η βήμα προς βήμα προσέγγιση που μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία χειρουργικές επεμβάσεις.

Τέλος, συζητούνται τα θέματα αναισθησίας, η διαδικασία των επεμβάσεων, η μετεγχειρητική παρακολούθηση και οι πιθανές επιπλοκές που καθορίζονται από τα παγκόσμια δεδομένα. Ο Δρ Βούρτσης θα σας ζητήσει να προβείτε σε έναν εργαστηριακό έλεγχο που περιλαμβάνει κυρίως εξετάσεις αίματος, ακτινογραφία θώρακος και καρδιογράφημα καθώς και εξειδικευμένες εξετάσεις ανάλογα με την περίπτωση.

Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Η επέμβαση και το είδος της αναισθησίας εξαρτάται κυρίως από  το μέγεθος της βλάβης. Σε μικρής έκτασης βλάβες μια απλή αφαίρεση της ουλής σε συνδυασμό με αλλαγή της φοράς της ή και με την μεταμόσχευση μικρών τμημάτων δέρματος, υπό τοπική αναισθησία ή και μέθη, είναι αρκετή. Σε μεγάλης έκτασης βλάβες όμως, είναι δυνατόν να χρειαστεί μεταμόσχευση μεγάλων τμημάτων δέρματος, τεχνητό δέρμα, εφαρμογή τεχνικών αύξησης του υπάρχοντος δέρματος ή μεταφορά ιστών από γειτονικά ή απομακρυσμένα σημεία του σώματος, με αναστομώσεις αγγείων ή και νεύρων στο μικροσκόπιο, υπό γενική αναισθησία φυσικά. Ο χειρουργικός χρόνος και η παραμονή του ασθενούς στην κλινική ποικίλλει ανάλογα με τη έκταση της πάθησης και της εφαρμοζόμενης μεθόδου.

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

Μετά την επέμβαση και ανάλογα με το είδος της, ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει σπίτι του αυθημερόν με συγκεκριμένες οδηγίες και φαρμακευτική αγωγή, όταν χρειάζεται. Στις σύνθετες περιπτώσεις όμως, η παραμονή στην κλινική κυμαίνεται, συνήθως, από 2 έως 15 ημέρες και η επαναφορά στην καθημερινότητα γίνεται σταδιακά. Αντιμικροβιακή και παυσίπονη αγωγή χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση με σκοπό να παρέχονται στον ασθενή οι όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες για την ομαλότερη επούλωση των τραυμάτων.  Όταν χρησιμοποιούνται εξωτερικά ράμματα, αυτά αφαιρούνται σε 7 έως 15 ημέρες ανάλογα με τη θέση τους. Ο Δρ Βούρτσης, σε κάθε περίπτωση, θα σας παρακολουθεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σε προκαθορισμένα ραντεβού και θα σας δώσει συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τις αλλαγές, την δραστηριότητα σας και την ατομική σας υγιεινή.