Πλαστικός & Επανορθωτικός Χειρουργός

Οστεομυελίτιδα

osteomyelitidaΗ οστεομυελίτιδα αποτελεί φλεγμονή των οστών, η οποία μπορεί να επεκταθεί και γύρω από το προσβεβλημένο τμήμα του οστού. Η νόσος αυτή προέρχεται συνήθως από κατάγματα και ορθοπαιδικές επεμβάσεις παρά τα μέτρα που λαμβάνονται. Υπάρχει βέβαια και μια πληθώρα άλλων παθολογικών καταστάσεων που μπορεί να προκαλέσουν οστεομυελίτιδα. Στην οξεία φάση η περιοχή είναι θερμή, οιδηματώδης και εξέρυθρη και δύναται να προκαλεί πόνο. Όταν η κατάσταση αυτή μεταπέσει σε χρονιότητα τότε έχουμε καταστροφή της φυσιολογικής δομής του υπερκείμενου δέρματος και των γύρω ιστών, δημιουργία ουλών που επεκτείνονται και εσωτερικά, δημιουργία συριγγίων με εκροή πύου και φυσικά καταστροφή τμήματος του οστού. Η οστεομυελίτιδα αντιμετωπίζεται με αντιμικροβιακή αγωγή, χειρουργικό καθαρισμό όλων των πασχόντων ιστών και κάλυψη του ελλείμματος που προκύπτει.

ΠΡΙΝ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Κατά την πρώτη επαφή με τον ιατρό λαμβάνεται το ιατρικό ιστορικό που σχετίζεται με την γενική κατάσταση της υγείας σας, προηγηθείσες επεμβάσεις, τη λήψη φαρμάκων καθώς και τον έλεγχο διαφόρων παραγόντων για τη διασφάλιση μιας επιτυχούς χειρουργικής αποκατάστασης.

Αναλύονται οι μέθοδοι που μπορούν  να εφαρμοσθούν ανάλογα κυρίως με τη θέση και το μέγεθος της βλάβης και εξετάζονται όλες εκείνες οι παράμετροι που αφορούν στη δική σας περίπτωση έτσι ώστε μαζί με τον ιατρό να μπορέσετε να επιλέξετε την καλύτερη δυνατή λύση.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται η λήψη και η ανάλυση φωτογραφιών καθώς και η ανάπτυξη των τεχνικών που χρησιμοποιούνται διεθνώς για την επίλυση των προβλημάτων τέτοιου τύπου.

Τέλος, συζητούνται τα θέματα αναισθησίας, η διαδικασία της επέμβασης, η μετεγχειρητική παρακολούθηση και οι πιθανές επιπλοκές που καθορίζονται από τα παγκόσμια δεδομένα. Ο Δρ Βούρτσης θα σας ζητήσει να προβείτε σε έναν εργαστηριακό έλεγχο που περιλαμβάνει κυρίως εξετάσεις αίματος, ακτινογραφία θώρακος και καρδιογράφημα καθώς και εξειδικευμένες εξετάσεις ανάλογα με την περίπτωση.

Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Η επέμβαση και το είδος της αναισθησίας εξαρτάται κυρίως από τη θέση και το μέγεθος της βλάβης. Σε μικρές βλάβες είναι εφικτό η αποκατάσταση να πραγματοποιηθεί με μεταφορά γειτονικών ιστών και με γενική ή ραχιαία αναισθησία αν η βλάβη αφορά στα κάτω άκρα. Σε πιο σύνθετες περιπτώσεις όμως είναι δυνατόν να χρειαστεί μεταφορά ιστών από απομακρυσμένα σημεία του σώματος, με αναστομώσεις αγγείων ή και νεύρων στο μικροσκόπιο, υπό γενική αναισθησία. Ο στόχος είναι η περιοχή που έχει υποστεί τη βλάβη να αποκατασταθεί με υγιείς ιστούς οι οποίοι θα είναι πολύ καλά αιματούμενοι και όχι με μεθόδους που απλώς την καλύπτουν διότι η νόσος θα έχει μεγαλύτερα ποσοστά υποτροπής. Τέλος, δεν είναι λίγες οι φορές που η αντιμετώπιση του νοσήματος αυτού θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε στάδια. Ο χειρουργικός χρόνος και η παραμονή του ασθενούς στην κλινική ποικίλλει ανάλογα με τη έκταση της πάθησης και της εφαρμοζόμενης μεθόδου.

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

Μετά την επέμβαση και ανάλογα με το είδος της, η παραμονή στην κλινική κυμαίνεται, συνήθως, από 2 έως 15 ημέρες και η επαναφορά στην καθημερινότητα γίνεται σταδιακά με συγκεκριμένες οδηγίες και φαρμακευτική αγωγή. Η αντιμικροβιακή αγωγή μπορεί να διαρκέσει από 3 εβδομάδες έως και 6 μήνες ανάλογα με την περίπτωση. Όταν χρησιμοποιούνται εξωτερικά ράμματα, αυτά αφαιρούνται σε 7 έως 15 ημέρες ανάλογα με τη θέση τους. Ο Δρ Βούρτσης, σε κάθε περίπτωση, θα σας παρακολουθεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σε προκαθορισμένα ραντεβού και θα σας δώσει συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τις αλλαγές, την δραστηριότητα σας και την ατομική σας υγιεινή.