Πλαστικός & Επανορθωτικός Χειρουργός

Χειρουργική Αποκατάσταση Άνω Άκρου -Χειρός

anv akroΤο άνω άκρο και το χέρι ειδικότερα, αποτελεί αντικείμενο και της Πλαστικής Χειρουργικής, γεγονός το οποίο δεν είναι γνωστό στο ευρύ κοινό. Στα ελλείμματα, που για παράδειγμα μπορούν να προκύψουν από έναν τραυματισμό ή έπειτα από εκτομή ενός ογκιδίου,  καλείται ο Πλαστικός Χειρουργός να δώσει τη λύση. Δεν είναι όμως μόνο αυτές οι βλάβες οι οποίες μπορεί να αντιμετωπιστούν από τον Πλαστικό Χειρουργό. Οι παθήσεις του άνω άκρου και η αντιμετώπισή τους αποτελούν από μόνες τους ένα τεράστιο κεφάλαιο που δεν θα ήταν δυνατόν να αναλυθεί εδώ. Εκτός, λοιπόν, από τα τραύματα και τους όγκους που μπορεί να προσβάλουν το άνω άκρο μπορούμε να αναφέρουμε επιγραμματικά τα νοσήματα που συνηθέστερα αντιμετωπίζονται από τον Πλαστικό Χειρουργό, όπως: οι συγγενείς ανωμαλίες (συνδακτυλίες, πολυδακτυλίες κτλ.) το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα, η νόσος Dupuytren, η νόσος του σωλήνα του Guyon, ο εκτινασσόμενος δάκτυλος, παθήσεις των τενόντων και άλλα πολλά για τα οποία μπορεί κανείς να ανατρέξει στο διαδίκτυο αναγράφοντας την ονομασία της σχετικής πάθησης και να ενημερωθεί αναλυτικότερα. Η σωστή και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των παθήσεων του άνω άκρου προϋποθέτει άριστη γνώση της ανατομίας της περιοχής σε συνδυασμό πολλές φορές με τη συνδρομή ηλεκτροφυσιολογικών μελετών, εργαστηριακών εξετάσεων και τη συμμετοχή ομάδας ιατρών, σχετικών με το αντικείμενο.

ΠΡΙΝ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Κατά την πρώτη επαφή με τον ιατρό λαμβάνεται το ιατρικό ιστορικό που σχετίζεται με την γενική κατάσταση της υγείας σας, προηγηθείσες επεμβάσεις, τη λήψη φαρμάκων καθώς και τον έλεγχο διαφόρων παραγόντων για τη διασφάλιση μιας επιτυχούς χειρουργικής αποκατάστασης.

Αναλύονται οι μέθοδοι που μπορούν  να εφαρμοσθούν ανάλογα με την πάθησή σας και εξετάζονται όλες εκείνες οι παράμετροι που αφορούν στη δική σας περίπτωση έτσι ώστε μαζί με τον ιατρό να μπορέσετε να επιλέξετε την καλύτερη δυνατή λύση.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται η λήψη και η ανάλυση φωτογραφιών καθώς και η ανάπτυξη των τεχνικών που χρησιμοποιούνται διεθνώς για την επίλυση των προβλημάτων που έχουν προκύψει. Σε σύνθετες περιπτώσεις ακολουθείται η βήμα προς βήμα προσέγγιση που μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία χειρουργικές επεμβάσεις.

Τέλος, συζητούνται τα θέματα αναισθησίας, η διαδικασία των επεμβάσεων, η μετεγχειρητική παρακολούθηση και οι πιθανές επιπλοκές που καθορίζονται από τα παγκόσμια δεδομένα. Ο Δρ Βούρτσης θα σας ζητήσει να προβείτε σε έναν εργαστηριακό έλεγχο που περιλαμβάνει κυρίως εξετάσεις αίματος, ακτινογραφία θώρακος και καρδιογράφημα καθώς και εξειδικευμένες εξετάσεις ανάλογα με την περίπτωση όπως για παράδειγμα, ηλεκτρομυογραφήματα, μαγνητική τομογραφία κτλ.

Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Η επέμβαση και το είδος της αναισθησίας εξαρτάται κυρίως από  το είδος της πάθησης. Σε αρκετές παθήσεις, η λύση μπορεί να δοθεί με απλές χειρουργικές τεχνικές δια μέσου πολύ μικρών τομών με τοπική ή περιοχική αναισθησία. Σε εξειδικευμένες παθήσεις όμως, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν όλες σχεδόν οι χειρουργικές τεχνικές της Πλαστικής Χειρουργικής, όπως η μεταμόσχευση τμημάτων δέρματος, το τεχνητό δέρμα και υλικά οστεοσύνθεσης, ειδικές τεχνικές συρραφής για διατομές τενόντων, αγγείων ή νεύρων ή/και μεταφορά ιστών από γειτονικά ή απομακρυσμένα σημεία του σώματος, με αναστομώσεις αγγείων ή και νεύρων στο μικροσκόπιο, υπό γενική αναισθησία τις περισσότερες φορές. Ο χειρουργικός χρόνος και η παραμονή του ασθενούς στην κλινική ποικίλλει ανάλογα με τη έκταση της πάθησης και της εφαρμοζόμενης μεθόδου. Σε κάθε περίπτωση, ο Δρ Βούρτσης θα σας προτείνει την καλύτερη δυνατή λύση για το πρόβλημα σας.

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

Μετά την επέμβαση και ανάλογα με το είδος της, ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει σπίτι του αυθημερόν με συγκεκριμένες οδηγίες και φαρμακευτική αγωγή, όταν χρειάζεται. Στις σύνθετες περιπτώσεις όμως, η παραμονή στην κλινική κυμαίνεται, συνήθως, από 2 έως 15 ημέρες και η επαναφορά στην καθημερινότητα γίνεται σταδιακά. Αντιμικροβιακή και παυσίπονη αγωγή χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση με σκοπό να παρέχονται στον ασθενή οι όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες για την ομαλότερη επούλωση των τραυμάτων.  Όταν χρησιμοποιούνται εξωτερικά ράμματα, αυτά αφαιρούνται σε 10 έως 15 ημέρες ανάλογα με τη θέση τους. Ο Δρ Βούρτσης, σε κάθε περίπτωση, θα σας παρακολουθεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σε προκαθορισμένα ραντεβού και θα σας δώσει συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τις αλλαγές, την δραστηριότητα σας και την ατομική σας υγιεινή.