Πλαστικός & Επανορθωτικός Χειρουργός

Σάρκωμα, Μελάνωμα, Καρκίνος & Όγκοι δέρματος, βλεννογόνων και μαλακών μορίων

OLYMPUS DIGITAL CAMERAΟι όγκοι που είναι δυνατόν να αναπτυχθούν στον ανθρώπινο οργανισμό διακρίνονται σε καλοήθεις και κακοήθεις. Οι καλοήθεις όγκοι, όπως για παράδειγμα ένα σπίλος (ελιά) ή ένα λίπωμα, δεν εμπνέουν ανησυχία για την γενική κατάσταση της υγείας του ασθενούς και η αφαίρεση τους πραγματοποιείται, συνήθως, για αισθητικούς λόγους ή για την άρση πιεστικών φαινομένων, που μπορεί να προκύπτουν από σταδιακή αύξηση του μεγέθους τους. Η πλήρης εκτομή των καλοηθών αυτών όγκων και η αποκατάσταση του ελλείμματος που προκύπτει αποτελεί συνήθως και την οριστική λύση του προβλήματος.

Κακοήθεις όγκοι ή καρκίνος δύναται να αναπτυχθεί οπουδήποτε στο ανθρώπινο σώμα. Η σύγχρονη Πλαστική Χειρουργική ασχολείται κυρίως με τις καρκινικές εκείνες βλάβες που αναπτύσσονται στο δέρμα και στις υποκείμενες του δέρματος δομές, που ονομάζονται μαλακά μόρια και περιλαμβάνουν κυρίως το λίπος και τους μύες. Επιπρόσθετα, η Πλαστική Χειρουργική καλείται να αντιμετωπίσει όγκους που αναπτύσσονται στον στοματικό βλεννογόνο, στη γλώσσα, στα χείλη, στους σιελογόνους αδένες (π.χ. παρωτίδα) καθώς και στα γεννητικά όργανα και στην περιπρωκτική χώρα. Ενίοτε, καθίσταται απαραίτητη και η χειρουργική αφαίρεση προσβεβλημένων περιοχικών λεμφαδένων. Το μεγάλο μέγεθος ενός όγκου ή και το έλλειμμα που προκύπτει από την εκτομή του μπορεί να δημιουργήσει λειτουργικά προβλήματα όπως για παράδειγμα αδυναμία μάσησης, κατάποσης κ.ά. Η Πλαστική Χειρουργική μπορεί να δώσει λύσεις αποκατάστασης του ελλείμματος και της λειτουργικότητας. Οι συνηθέστερα αντιμετωπιζόμενοι, από την Πλαστική Χειρουργική, κακοήθεις όγκοι είναι το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα, το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα, το μελάνωμα και το σάρκωμα. Υπάρχει βέβαια και ένα άλλο πλήθος μορφωμάτων που αποτελούν αντικείμενο της Πλαστικής Χειρουργικής.

Η δημιουργία όγκων στον άνθρωπο έχει συνδεθεί με την κληρονομικότητα, την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, το κάπνισμα, το αλκοόλ, χημικές ουσίες και άλλους παράγοντες.

 ΠΡΙΝ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

 Κατά την πρώτη επαφή με τον ιατρό λαμβάνεται το ιατρικό ιστορικό που σχετίζεται με την γενική κατάσταση της υγείας σας, προηγηθείσες επεμβάσεις, τη λήψη φαρμάκων καθώς και τον έλεγχο διαφόρων παραγόντων για τη διασφάλιση μιας επιτυχούς χειρουργικής αποκατάστασης.

Αναλύονται οι μέθοδοι που μπορούν  να εφαρμοσθούν σχετικά με την εκτομή και αποκατάσταση του ελλείμματος που προκύπτει και εξετάζονται όλες εκείνες οι παράμετροι που αφορούν στη δική σας περίπτωση έτσι ώστε μαζί με τον ιατρό να μπορέσετε να επιλέξετε την καλύτερη δυνατή λύση.

Στις περιπτώσεις εκείνες όπου υφίσταται η πιθανότητα λεμφαδενικής μετάστασης συζητούνται οι τεχνικές που μπορούν να εφαρμοσθούν σχετικά με την αφαίρεση ή μη όλων των λεμφαδένων μιας περιοχής (π.χ. «φρουρός» λεμφαδένας).

Τέλος, συζητούνται τα θέματα αναισθησίας, η διαδικασία των επεμβάσεων, η μετεγχειρητική παρακολούθηση και οι πιθανές επιπλοκές που καθορίζονται από τα παγκόσμια δεδομένα. Ο Δρ Βούρτσης θα σας ζητήσει να προβείτε σε έναν εργαστηριακό έλεγχο που περιλαμβάνει κυρίως εξετάσεις αίματος, ακτινογραφία θώρακος και καρδιογράφημα καθώς και εξειδικευμένες εξετάσεις όπως αξονική ή μαγνητική τομογραφία ανάλογα με την περίπτωση.

 Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ

 Η επέμβαση και το είδος της αναισθησίας εξαρτάται από το είδος και το μέγεθος του όγκου. Στις απλές περιπτώσεις,  τις περισσότερες φορές μια απλή εκτομή και άμεση συρραφή του τραύματος, υπό τοπική αναισθησία, είναι αρκετή. Σε πιο σύνθετες περιπτώσεις όμως, είναι δυνατόν, έπειτα από την εκτομή του όγκου, να χρειαστεί μεταμόσχευση δέρματος ή μεταφορά ιστών από γειτονικά ή απομακρυσμένα σημεία του σώματος, με αναστομώσεις αγγείων ή και νεύρων στο μικροσκόπιο, υπό γενική αναισθησία φυσικά. Η πιθανή προσβολή των λεμφαδένων αντιμετωπίζεται παράλληλα και σύμφωνα με τα πιο σύγχρονα δεδομένα της παγκόσμιας βιβλιογραφίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις και για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του νοσήματος είναι πολλές φορές δυνατόν να χρειαστούν περισσότερες της μιας χειρουργικές επεμβάσεις ακολουθώντας τα διεθνή πρωτόκολλα. Η παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο ποικίλλει ανάλογα με τη βαρύτητα της νόσου.

 ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

 Μετά την επέμβαση και ανάλογα με το είδος της, ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει σπίτι του αυθημερόν με συγκεκριμένες οδηγίες και φαρμακευτική αγωγή, όταν χρειάζεται. Στις σύνθετες περιπτώσεις όμως, η παραμονή στην κλινική κυμαίνεται, συνήθως, από 2 έως 15 ημέρες και η επαναφορά στην καθημερινότητα γίνεται σταδιακά. Ο ασθενής ενδέχεται, ανάλογα με την περίπτωση, να ακολουθήσει κύκλους χημειοθεραπείας ή και ακτινοθεραπείας καθώς επίσης και ειδικά προγράμματα φυσιοθεραπείας σε συνεργασία και υπό τις οδηγίες εξειδικευμένων ιατρών των συγκεκριμένων ειδικοτήτων. Τέλος, ακολουθείται ειδικό πρωτόκολλο μετεγχειρητικής παρακολούθησης που περιλαμβάνει κλινική εξέταση και εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις (αξονική τομογραφία, υπερηχογραφήματα, εξετάσεις αίματος κτλ.)

Ο Δρ Βούρτσης, σε κάθε περίπτωση, θα σας παρακολουθεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σε προκαθορισμένα ραντεβού και θα σας δώσει συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τις αλλαγές, την δραστηριότητα σας και την ατομική σας υγιεινή. Θα σας καθορίσει το θεραπευτικό πλάνο και θα παρεμβαίνει σε τυχόν αλλαγές, που είναι δυνατόν να προκύψουν στην πορεία, με βάση την εξέλιξη της νόσου.