Πλαστικός & Επανορθωτικός Χειρουργός

Επικοινωνία

Βούρτσης Σπυρίδων, MD, PhD, FEBOPRAS
Πλαστικός & Επανορθωτικός Χειρουργός

Τηλέφωνο  : (0030) 211 0122 422

e-mail  : info@plastikos.eu

 

Δέχεται με ραντεβού